Ugalj Banovići je mrki visokokalorični ugalj, dobija se površinskom i podzemnom ili jamskom exploatacijom. Banovići ugalj je jedan od najpoznatijih, uvoznih ugljeva koji dolazi iz Federacije BIH.

Koristi se, pretežno, u kotlovima za parno grejanje. Razvija optimalne temperature i u mesecima kada je temperatura znatno u minusu i kada je u blagom plusu.

Proizvodi se u dve granulacije:

Kocka (od 30 – 60 mm) i Orah (od 15 – 30mm)

Proizvođač: Rudnik Mrkog Uglja Banovići – Federacija BIH.
Gornja kalorična vrednost: 19712 KJ/kg – 4657 kcal/kg
Donja kalorična vrednost: 18500 KJ/kg – 4711 kcal/kg
Sadržaj pepela: 12.67 %
Sadržaj vlage: 21.98 %
Sadržaj ukupnog sumpora: 1.83 %

CENOVNIK


Ugalj

Napomena:
Cene su informativnog tipa, sklone promenama.

U našoj ponudi imamo sledeće vrste uglja:

R.B.Vrsta uglja / granulacijaJ.M.CenaAKCIJA
1Ugalj lignit „Kolubara komad“ Tona8200,00---
2Ugalj lignit “Kostolac komad“Tona8200,00---
3Ugalj lignit „Kovin kocka,komad“Tona9000,00---
4Ugalj „Suseni Vreoci kocka,komad“Tona15000,00---
5Ugalj lignit-mrki „Pljevaljski komad“ Tona13000,00 ---
6Ugalj mrki „Stavalj prana kocka“ Tona14000,00---
7Ugalj mrki „Stavalj komad“ TonaNema na stanju!---
8Ugalj mrki“Stavalj prani orah“Tona11000,00---
9Ugalj mrki „Banovici orah,kocka“ Tona15000,00---
10Ugalj mrki „Soko prana kocka“TonaNema na stanju!---
11Ugalj mrki „Soko prani orah“ Tona14000,00---
12Ugalj mrki „Soko prani ghrah 10-15mm“Tona13000,00---
13Ugalj mrki „Resavica orah, kocka“ Tona18000,00---
14Mrki Ruski ugalj kockaTonaNema na stanju!---
15Ugalj lignit „Stanari“Tona12000,00---
16Mrki Ceski ugalj kockaTona20000,00---
17Kameni Ruski ugalj kockaTona23000,00---

OSTALO IZ ASORTIMANA…


Mrki ugalj “Soko”
Kameni “Ruski ugalj”
Mrki ugalj “Banovići”
Mrki ugalj “Štavalj”
Ugalj “Sušeni Vreoci”
Ugalj lignit “Kovin”
Ugalj lignit “Sirova Kolubara”
Ugalj Lignit “Kostolac”