Ugalj Banovići je mrki visokokalorični ugalj, dobija se površinskom i podzemnom ili jamskom exploatacijom. Banovići ugalj je jedan od najpoznatijih, uvoznih ugljeva koji dolazi iz Federacije BIH.

Koristi se, pretežno, u kotlovima za parno grejanje. Razvija optimalne temperature i u mesecima kada je temperatura znatno u minusu i kada je u blagom plusu.

Proizvodi se u dve granulacije:

Kocka (od 30 – 60 mm) i Orah (od 15 – 30mm)

Proizvođač: Rudnik Mrkog Uglja Banovići – Federacija BIH.
Gornja kalorična vrednost: 19712 KJ/kg – 4657 kcal/kg
Donja kalorična vrednost: 18500 KJ/kg – 4711 kcal/kg
Sadržaj pepela: 12.67 %
Sadržaj vlage: 21.98 %
Sadržaj ukupnog sumpora: 1.83 %

CENOVNIK


Ugalj

Napomena:
Cene su informativnog tipa, sklone promenama.

U našoj ponudi imamo sledeće vrste uglja:

R.B.Vrsta uglja / granulacijaJ.M.CenaAKCIJA
1Ugalj lignit „Kolubara komad“ Tona8200,00---
2Ugalj lignit “Kostolac komad“Tona8200,00---
3Ugalj lignit „Kovin kocka,komad“Tona9000,00---
4Ugalj „Suseni Vreoci kocka,komad“Tona15000,00---
5Ugalj lignit-mrki „Pljevaljski komad“ Tona13000,00 ---
6Ugalj mrki „Stavalj prana kocka“ Tona14000,00---
7Ugalj mrki „Stavalj komad“ TonaNema na stanju!---
8Ugalj mrki“Stavalj prani orah“Tona11000,00---
9Ugalj mrki „Banovici orah,kocka“ Tona15000,00---
10Ugalj mrki „Soko prana kocka“TonaNema na stanju!---
11Ugalj mrki „Soko prani orah“ Tona14000,00---
12Ugalj mrki „Soko prani ghrah 10-15mm“Tona13000,00---
13Ugalj mrki „Resavica orah, kocka“ Tona18000,00---
14Mrki Ruski ugalj kockaTonaNema na stanju!---
15Ugalj lignit „Stanari“Tona12000,00---
16Mrki Ceski ugalj kockaTona20000,00---
17Kameni Ruski ugalj kockaTona23000,0020000,00

OSTALO IZ ASORTIMANA…


Mrki ugalj “Soko”
Kameni “Ruski ugalj”
Mrki ugalj “Banovići”
Mrki ugalj “Štavalj”
Ugalj “Sušeni Vreoci”
Ugalj lignit “Kovin”
Ugalj lignit “Sirova Kolubara”
Ugalj Lignit “Kostolac”