Drvni pelet je proizveden od usitnjenog drveta, valjkastog je oblika prečnika oko 6 mm i dužine od 10 do 30 mm. Drvni pelet se proizvodi pod izrazito visokim pritiskom, pri čemu se podiže temperatura drveta i stvara se prirodni “vezivni sastav” gde se zadržava oblik valjka i nakon što se pelet ohladi.

Energetska efikasnost je oko 5 kWh/kg ili 18 MJ/kg. Imaju vrlo nizak sadržaj vlage (ispod 10%) što omogućava vrlo visoki koeficijent sagorevanja. Pelet se koristi u posebno namenjenim pećima za grejanje stambenih objekata, ili u fabrikama umesto uglja.

Pelet - Akcija

R.B.VRSTAJ.M.CENA NA UPIT
1Bioenergy ( 100% bukov) EN PLUS A2TonaUPIT
2Bioenergy premium ( 100% bukov) EN PLUS A2TonaUPIT
3Sparrow (70%bukva,30%jela) EN PLUS A2TonaUPIT
4Eko Step (100% bukov) EN PLUS A2TonaUPIT
5BEKOM (70%bukva,30%jela)TonaUPIT
6VERBA Ukarajinski(100% cetinari) EN PLUS A1TonaUPIT
7GIR Kraljevo (100% hrast) EN PLUS A1TonaUPIT
8GIR Kraljevo ( 100% hrast sa 0,39% pepela) EN PLUS A1TonaUPIT

OSTALO IZ ASORTIMANA

EKOLOŠKI BRIKET
OGREVNO DRVO
PELET
UGALJ