Drvni pelet je proizveden od usitnjenog drveta, valjkastog je oblika prečnika oko 6 mm i dužine od 10 do 30 mm. Drvni pelet se proizvodi pod izrazito visokim pritiskom, pri čemu se podiže temperatura drveta i stvara se prirodni “vezivni sastav” gde se zadržava oblik valjka i nakon što se pelet ohladi.

Energetska efikasnost je oko 5 kWh/kg ili 18 MJ/kg. Imaju vrlo nizak sadržaj vlage (ispod 10%) što omogućava vrlo visoki koeficijent sagorevanja. Pelet se koristi u posebno namenjenim pećima za grejanje stambenih objekata, ili u fabrikama umesto uglja.

Pelet - Akcija (2024)

R.B.VRSTAJ.M.CENA---
1Bioenergy ( 100% bukov) EN PLUS A2Tona30000,00---
2JELA STAR Prijepolje(80%BUKVA,20%JELA) EN PLUS A2 Tona30000,00---
3BIOMAXX Kraljevo (80% bukva, 20% jela) A1Tona28000,00---
4Eko Step (100% bukov) EN PLUS A2Tona30000,00---
5Crown Fores (80% bukva ,20% jela) Tona28000,00---
6VERBA Ukarajinski(100% cetinari) EN PLUS A1TonaNema na stanju!---
7GIR Kraljevo (100% hrast) EN PLUS A1Tona34000,00---
8GIR Kraljevo ( 100% hrast sa 0,39% pepela) EN PLUS A1Tona38000,00---

OSTALO IZ ASORTIMANA

EKOLOŠKI BRIKET
OGREVNO DRVO
PELET
UGALJ