Preduzeće doo “Slava-Trans d.o.o.” je porodična firma, osnovana 1992. godine.

Ozbiljnim i odgovornim radom izgradila je svoje ime. Danas “Slava-Trans” u svom sastavu ima dve poslovne jedinice – Stovarišta na kojima vrši prodaju uglja, ogrevnog drveta, peleta i briketa na veliko i malo.

Takođe posedujemo veliki broj kamiona sa kojima vršimo transport robe u zemlji i inostranstvu i mašine sa kojima možemo obaviti ostale uslužne delatnosti.

 

Prodaju vršimo preko stovarišta u Kragujevcu na sledećoj adresi na kome posedujemo kamionsku digitalnu vagu, bager – mašinu za utovar i  kamione od 2 do 25 tona za razvoz i dovoz uglja.